Sojusz Lewicy Demokratycznej

Mariusz Kaczmarek

lat 53, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny.

W kadencji:

- 1998 - 2002 - Starosta bełchatowski,
- 2002 - 2006 - Radny Rady Powiatu w Bełchatowie, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetowej,
- 2006 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetu i Skarbu Miasta,
- 2010 - nadal - Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie, członek Komisji Budżetu i Skarbu Miasta, członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
- 2003 - 2011 Członek Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
- 2001 - 2006 - Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bełchatowie
- 2002 - nadal - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Bełchatowskie Forum Społeczne w Bełchatowie.

Współautor i koordynator wdrożenia koncepcji gospodarowania odpadami w powiecie bełchatowskim w wyniku którego powołano spółkę "Eko - Region" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, a także zorganizowano sieć punktów selektywnej zbiórki odpadów i system zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Współinicjator utworzenia w Bełchatowie stowarzyszenia - "Powiatowe Centrum Przedsiębiorczości" skupiającego przedsiębiorców działających na terenie powiatu bełchatowskiego. Za działalność społeczną na rzecz samorządu lokalnego odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza LZS, Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z